TRAINING SUCCESSFUL PRACTITIONERS

Accreditatie

CNM opleidingsaccreditaties

Natuurlijke geneeswijzen zoals voedingstherapie, natuurgeneeskunde, kruidengeneeskunde, acupunctuur en homeopathie zijn in het Verenigd Koningrijk, net als in veel andere landen, vrijwillig gereguleerd.

Alle CNM opleidingen zijn geaccrediteerd door de toonaangevende beroepsverenigingen in het Verenigd Konigrijk, Europa en Internationaal.

In Nederland zijn onze opleidingen geaccrediteerd door KNTO. Dit zorgt ervoor dat onze afgestudeerden die prakiserend zijn in Nederland ook hier lid kunnen worden van professionele organisaties.

CNM is toegewijd aan het opleiden van succesvolle en gekwalificeerde praktijkbeoefenaars.  Voor meer information of wanneer je graag een gesprek wilt met een van onze studie adviseurs, dan nodigen we je uit om telefonisch contact met ons opnemen + 44 1342 410 505 of een mail te sturen naar international@naturopathy-uk.com.

NEEM CONTACT MET ONS OP

CNM’s Diploma Uitreiking

Nederlandse Accreditatie

De opleidingen van CNM zijn geaccrediteerd door het KTNO. KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

Afgestudeerden kunnen lid worden van de volgende beroepsorganisaties:

VBAG – De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. De VBAG is de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland zijn. Uitgangspunten zijn dat de aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau,  zij continu nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit van onze leden. Bovendien kan VBAG als beroepsvereniging zo een (pro-)actieve rol spelen op het gebied van de complementaire geneeswijzen. Dit laatste betekent actief samenwerking zoeken met andere beroepsverenigingen, de dialoog zoeken met zorgverzekeraars en zoveel mogelijk samenwerken met andere betrokkenen in het veld.

Bekijk de website van VBAG.

BATC – Belangen Associatie Therapeut en Consument

Belangen Associatie Therapeut en Consument is opgericht in 1998 met als doel eenheid te creëren en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg.  BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg. BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten/Vakspecialisten leveren dagelijks hun unieke bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten. Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kan men garanderen doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn.

Bekijk de website van BATC.

LVNG – De Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten

De Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten, de LVNT, is een beroepsvereniging die kwaliteit en vertrouwen belangrijk vindt. Het is een vereniging waar therapeuten met meer dan 25 verschillende werkvormen zich thuis voelen. Wat deze werkvormen verbindt is dat de LVNT-therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Dit is de natuurgeneeskundige basis waarop een LVNT therapeut cliënten steunt in hun ontwikkeling en heelwording. Vanuit deze grondhouding biedt de LVNT ondersteuning aan therapeuten, en is zij een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en zorgverzekeraars. Meer dan 40 zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk door LVNT therapeuten gegeven consulten.

Bekijk de website van LVNG.

International Erkenning

The College of Naturopathic Medicine is geaccrediteerd door Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC), een onafhankelijke instantie die accreditatiediensten levert aan onafhankelijke hogescholen en hogescholen. ASIC-accreditatie draagt bij aan het vetrouwen dat een onderwijsinstelling van hoge kwaliteit is en helpt studenten een ​​beter geïnformeerde keuze te maken.

Houd er rekening mee dat er niet zoiets bestaat als ‘internationaal geaccrediteerd’. Elk land heeft zijn eigen accreditatie, vooral op het gebied van natuurlijke therapieën, en ook de regelgeving kan in de loop der jaren veranderen. Wij proberen op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van accreditatie en regelgeving in Europa en internationaal, maar het is goed om in acht te nemen dat onderstaande information niet ten alle tijden correct is.

CNM richt zich op het laten erkennen van haar opleidingen door relevante beroepsvereniginen in het Verenigd Koningrijk en Ierland. Dankzij de contacten van CNM in Europa en internationaal, heeft CNM officiële accreditatie in een aantal landen over de hele wereld, waardoor afgestudeerden in aanmerking komen om in veel landen hun praktijk te beoefenen.

Europa

Verenigd Koningkrijk en Ierland

Alle CNM opleidingen zijn geaccrediteerd in het Verenigd Koningrijk en Ierland. Afgestudeerden komen in aanmerking om lid te worden van de General Naturopathic Council, Association of Naturopathic Practitioners, Naturopathic Nutrition Association, The Association of Master Herbalists, Association of Traditional Chinese Medicine en The Homeopathic Medical Association.

Zweden

De opleiding Voedingstherapie is officieel geaccrediteerd in Zweden door de Zweedse vereniging NMTF.

Duitsland

Iedereen die natuurlijke geneeswijzen in Duitsland wil beoefenen, moet een examen afleggen dat is afgelegd door een overheidsinstantie. Na het behalen van dit examen mag je jezelf ‘Heilpraktiker’ noemen. Of je nu Voedingstherpaie, Homeopathie, Kruidengeneeskunde of Acupunctuur beoefent, het examen is voor iedereen hetzelfde.

Italië

De opleidingen natuurgeneeskunde, voedingstherapie en nutraceuticals-bloemen therapie zijn geautoriseerd door de Italiaanse Ministerie van Onderwijs. Dit betekent dat CNM-afgestudeerden in  aanmerking komen om deze praktijken te beoefenen binnen het wettelijke kader.

Cyprus

CNM-afgestudeerden in voedingstherapie, kruidengeneeskunde, acupunctuur, homeopathie en natuurgeneeskunde komen in aanmerking om in Cyprus hun praktijk te beoefenen.

Griekenland

CNM-afgestudeerden in voedingstherapie, kruidengeneeskunde, acupunctuur, homeopathie en natuurgeneeskunde komen in aanmerking om in Griekenland hun praktijk te beoefenen.

Finland

De opleiding voedingstherapie is geaccrediteerd in Finland.

Zwitserland

CNM-cursussen in voeding, kruidengeneeskunde, acupunctuur, homeopathie en natuurgeneeskunde zijn geaccrediteerd in Zwitserland.

Noorwegen

De opleiding voedingstherapie is geaccrediteerd door NNH (The Norwegian Association of Natural Medicine) in Noorwegen.

NB: afgestudeerden zullen een aanvullende VEKS-fag-cursus moeten volgen die wetten en de structuur van de gezondheidszorg in Noorwegen behandelt voordat ze lid kunnen worden van de NNH.

Verenigde Staten en Canada

USA

CNM-afgestudeerden in Voedingstherapie en Kruidengeneeskunde komen in aanmerking om in heel Noord-Amerika hun praktijk te beoefenen. De opleiding voedingstherapie is geaccrediteerd door de 2 toonaangevende verenigingen. Afgestudeerden van de opleiding Kruidengeneeske komen in aanmerking om lid te worden van de toonaangevende kruidenvereniging en oefenen binnen het wettelijke kader.

Canada

De Voedingstherapie opleiding is geaccrediteerd in Canada, waardoor afgestudeerden in heel Canada hun prakrijk kunnen beoefenen mits  ze een geldige werkvergunning hebben.

Wat onze studenten zeggen

Contact Us